Esemény-naptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Programajánló

No events

Látogatók

205303
Mai látogatókMai látogatók380
Tegnapi látogatókTegnapi látogatók676
A hétenA héten6584
A hónapbanA hónapban11053
ÖsszesenÖsszesen2053030

Energetikai fejlesztés Pákán

 
 
 

Közétkeztetést biztosító konyha fejlesztése Pákán

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1826787043 sz. Projekt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Külterületi utak felújítása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Pákai Közös Hivatal telefonszámai

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Pákai Közös Önkormányzati Hivatalban
a munkatársak az alábbi telefonszámokon érhetők el:
Beosztás/munkakör
Dolgozó név
Telefon
email
polgármester
Lukács Tibor
06 30 929 3370
tibor.lukacs@tarrkabel.hu
jegyző
Tóthné Péter Judit
06 30 244 3498
pakakorjegyzo@tarrkabel.hu
igazgatás, anyakönyvvezető, népesség
Henczné Boha Erika
06 30 332 1611
pakatitkarsag@tarrkabel.hu
szociális és hagyatéki ügyek, kereskedelem
Felsőné Rabb Andrea
06 30 837 5845
pakakorjegyzoseg@tarrkabel.hu
adóügy, munkaügy, földügyek, pénztár, vagyonnyilvántartás
Rákosné Vida Anikó
06 30 244 7313
pakaado@tarrkabel.hu
költségvetés, gazdálkodás
Vajminé Czupi Katalin
06 30 624 4981
korjegyzosegpaka@freemail.hu
könyvelés
Cseke-Császár Dóra
06 30 244 7961
pakapenzugy@tarrkabel.hu

 

Ingatlantulajdonosok figyelmébe

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
 
1.)   Az egyre gyakrabban előforduló nagy intenzitású esőzések, záporok következtében a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek (árkok, csatornák) illetve azok műtárgyai (átereszek, tisztító és víznyelő aknák) folyamatos karbantartásra, tisztításra szorulnak a vízelvezető képességük megtartása érdekében.
     Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanaik előtt húzódó folyóaknáknak, árkoknak a lefolyását akadályozó anyagoktól való megtisztítását, a betemetett árkoknak a helyreállítását, a járműbehajtók alatti átereszek karbantartását szíveskedjenek elvégezni.
 
2.)   Páka község közigazgatási területén található területek legalább évi háromszori kaszálása május 15-ig, július 15-ig és augusztus 31-ig kötelező.
     Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöld-sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztításáról, szemét-és gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint az ingatlan előtti és melletti közterületre kinyúló ág és bokor megfelelő nyeséséről az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége gondoskodni.
Jelentős zajt keltő munkákat (fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkák, robbanómotoros géppel végzett munkát, stb. belterületen este 21 óra és reggel 7 óra között valamint ünnepnapokon (nemzeti és egyházi ünnepek) nem lehet végzi, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat és a közterületek gondozása körében végzett tevékenységet. A korlátozás nem vonatkozik a zártkeretekben külterületeken végzett tevékenységekre.
 
3.)    Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat továbbá, hogyPáka közigazgatási területén – a közterület kivételével – az avar és kerti hulladék égetését szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett az alábbiak szerint lehet végezni:
a.)    október 1- március 31-e közötti időben szerda és pénteki napokon korlátlanul
        b.)    április 1 - szeptember 30-a közötti időben szerdán 8.00 órától 16.00 óráig.
A hulladék égetése során tovább figyelembe kell venni, hogy a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül, a keletkező hő és füst által a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot károsítva, valamint közterületen nem lehet kerti hulladékot, avart égetni. Továbbá nem lehet kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (papírt, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékkal vegyesen végezi a kerti hulladékok nyílt téri égetését, valamint a kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékok (papírt, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nyílt téri, ingatlanon belüli, vagy kívüli égetését végzi.
 
Településünk szépítése, tisztántartása mindannyiunk közös érdeke, ezért kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, tegyenek eleget a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek.
Szíves együttműködésüket előre is köszönöm!
Lukács Tibor - polgármester

 

Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás

Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás felhívást tesz közzé,
hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő)
2019. április 15-éig jelezheti az önkormányzatok felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
 

Ösztöndíj pályázat diákok részére

Páka Község Önkormányzata az EFOP 3.9.2-16-2017-00040 „Humán kapacitások
fejlesztése Lenti Járásban” c. pályázat alapján Ösztöndíj pályázatot ír ki a
2018/2019-es és a 2019/20-as tanévre a hátrányos helyzetű vagy halmozottan
hátrányos helyzetű általános,középfokú oktatásban résztvevő
10-18 év közötti tanuló diákok segítésére.
 


Copyright © 2013. Kerka-Média Bt. Minden jog fenntartva!

205303