Esemény-naptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Programajánló

No events

Látogatók

205303
Mai látogatókMai látogatók389
Tegnapi látogatókTegnapi látogatók676
A hétenA héten6593
A hónapbanA hónapban11062
ÖsszesenÖsszesen2053039

Energetikai fejlesztés Pákán

 
 
 

Közétkeztetést biztosító konyha fejlesztése Pákán

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1826787043 sz. Projekt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Külterületi utak felújítása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Településkép védelme, arculata

Településfejlesztés, településrendezés
Páka Község Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (V. 26.) Önk. rendelete alapján
ÉRTESÍTI A TELEPÜLÉS TELJES LAKOSSÁGÁT, VALAMENNYI SZÉKHELLYEL VAGY TELEPHELLYEL
RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETET, A MŰKÖDÉSÉVEL VAGY TEVÉKENYSÉGÉVEL
A TERÜLETÉT ÉRINTŐ VALAMENNYI ÉRDEKKÉPVISELETI CIVIL SZERVEZET,   VALAMINT
VALAMENNYI EGYHÁZAT, HOGY KEZDEMÉNYEZI A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL
SZÓLÓ 15/2017. (XI. 17.) Önk. rendelet felülvizsgálatát.
A véleményezési dokumentáció az önkormányzatunk honlapján (www.paka.hu) tekinthető meg,
2021. október15. és 2021. október25. közötti időszakban.
TISZTELT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET,
ÉSZREVÉTELÜKET A KÖZZÉTÉTEL IDEJE ALATT, MAJD AZT KÖVETŐEN 8 NAPON BELÜL
PÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMÉRE
(Páka Petőfi út 1. vagy pakakorjegyzo@tarrkabel.hu e-mail címre) ÍRÁSBAN TEHETIK MEG.
KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!!
 
Fercsák Ágnes                                                 Lukács Tibor
települési főépítész                                       polgármester
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Páka Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján, a településkép védelméről
szóló, 2016. évi LXXIV. törvény 12. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi LXXVIII. törvény 57. §. (2) és (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

„A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely
a helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és
természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az
épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról. Az arculati kézikönyv nem kizárólag
szakembereknek készül, elsősorban a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást.
A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki
számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
Az Arculati kézikönyv bemutatja Páka meglévő épített és természeti értékeit, településképi karakterét,
építészeti hagyományait.  Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat
alkalmazására, mint az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító
anyaghasználatára, tömeg-formálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára.”
 

 

 
205303